อบต.บ้านใหม่หนองไทร

ที่ทำการ ภ??ต.บ้านใหม่หนภ??ไทร

 

ที่ทำการ อบต.บ้านใหม่หนองไทร

อบต.บ้านใหม่หนองไทรยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวบ้านใหม่หนองไทร รวมถึงแจ้งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

ที่อยู่ที่:
หมู่ 1ต. บ้านใหม่หนองไทร อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 00000
โทร. 00-00000

สาห์นจากนายกอบต.บ้านใหม่หนองไทร

 

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่มาเยือนเว็บไซต์ของบ้านใหม่หนองไทรของเราเราได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและวิถีชีวติชาวบ้านต.บ้านใหม่หนองไทร รวมถึงรายงานความก้าวหน้าในแผนการปฏิบัติงานต่างๆตามโครงการที่ได้วางแผนกันไว้ โดยจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ หวังว่าเว็บไซต์ที่ทางอบต.ได้จัดทำขึ้นคงเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ไม่มากก็น้อย

จาก นายก อบต.

Advertisements